Списки рекомендованих до зарахування

Денне відділення

на основі базової середньої загальної освіти (9 класів)

на бюджет

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва

186 Видавництво та поліграфія: Дизайн друкованої продукції

на контракт

061 Журналістика

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

186 Видавництво та поліграфія: Дизайн друкованої продукції

на основі повної середньої загальної освіти (11 класів)

на контракт

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва

186 Видавництво та поліграфія: Дизайн друкованої продукції

на основі ОКР - Кваліфікований робітник

на контракт

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Заочне відділення

на основі повної середньої загальної освіти (11 класів)

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва

на основі ОКР - Кваліфікований робітник

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

186 Видавництво та поліграфія: Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва