Перелік документів

Вступники особисто подають заяву про вступ до Львівського поліграфічного коледжу УАД (ЛПК УАД), в якій вказують спеціальність та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • копію ID-картки (копію свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року); 
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • по одній роботі з рисунку та живопису для вступників на основі повної загальної середньої освіти, спеціалізації «Дизайн друкованої продукції»

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

Усі копії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або право на зарахування за квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.