Терміни прийому документів для вступу
до Львівського поліграфічного коледжу УАД у 2019 році 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою здобуття освіти:

- Прийом заяв та документів  розпочинається 01 липня та закінчується 13 липня о 18.00 год.

- Вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня.

- Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1) оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня.

- Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 27 липня.

- Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням - не пізніше 18.00 год. 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 1 серпня.

6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти проводиться не пізніше 06 серпня.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою навчання:

- Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

- Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня.

- Прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18.00 год. 29 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

- Вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня.

- Співбесіди проводяться з 23 до 25 липня.

- Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 год. 03 серпня та подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 04 серпня.

- Рейтинговий список осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 05 серпня.

- Зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням - не пізніше 12.00 год. 6 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 16 серпня.

- Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться не пізніше 20 серпня.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання:

- Прийом документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання починається 1 липня, закінчується 22 липня.

- Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 28 липня.

- Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

- Зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня.

Для вступників на навчання за заочною формою:

- Прийом документів на заочну форму навчання від вступників усіх категорій починається 10 липня та закінчується 08 серпня.

- Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у ЛПК УАД, а також проходять співбесіду, закінчується 03 серпня.

- Співбесіди та вступні іспити проводяться з 05 серпня до 08 серпня.

- Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 години 09 серпня.

- Зарахування вступників усіх категорій на заочну форму навчання проводиться не пізніше 23 серпня.