Програми вступних випробувань

на основі базової загальної середньої освіти на 2017-2018 н.р. (на 1 курс) 

    Програма з української мови

    Програма з історії України

    Програма з математики

    Програма з художньої культури

на основі повної загальної середньої освіти на 2017-2018 н.р. (на 2 курс) 

    Програма з української мови

    Програма з історії України

    Програма з математики

    Програма з Ангійської мови

на основі ОКР "Кваліфікований робітник" на 2017-2018 н.р. (на 2 курс)

    ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

    ПРОГРАМА З ОСНОВ ТОВАРОЗНАВСТВА
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Товарознавство та комерційна діяльність»

    ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Видавнича справа та редагування»

    ПРОГРАМА З ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

    ПРОГРАМА З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Дизайн друкованої продукції»

    ПРОГРАМА З ОСНОВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»

    ПРОГРАМА З ОСНОВ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Обслуговування машин та технологічних ліній пакування»

    ПРОГРАМА З ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
для фахових випробувань за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік»

    Програма співбесіди з історії України