Документи

Доступ до публічної інформації

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації ЛПК УАД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію:

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок).

Поштова адреса ЛПК УАД для подання інформаційного запиту: м. Львів, пл. Митна,1, 79008 телефон: (032) 242-74-91; факс: (032) 275-34-44; електронна пошта: mail@ptuad.lviv.ua 

Положення про практику

Положення про переведення студентів

Положення про циклову комісію

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію навчального процесу

Ліцензія

Положення про гуртожиток

Положення про коледж