Ліцензія

Провадження освітньої діяльності у Львівському поліграфічному коледжі Української академії друкарства здійснюється відповідно до електронної ліцензії затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 р. № 148-л.

https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=628

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/ukrayinska-akademiya-drukarastva.pdf