ЗВІТ-2018

ЗВІТ

про використання доходів БФСР ПТУАД «Альма-Матер» у 2018 р.

 

Залишок коштів на рахунку станом на 1 січня 2018 року – 78780,76грн.

Доходи у 2018 році – 39150,00 грн.

Всього коштів на рахунку фонду у 2018 році – 117930,76 грн.

Витрати коштів у 2018 році:

1. На утримання фонду -  1960, 50 грн.

2. На  розвиток Львівського поліграфічного коледжу УАД – 21309,94 грн. за які для потреб коледжу придбано:

- друкована продукція (журнали, залікові книжки, щоденники практики, особові картки студента, папки «Особова справа» тощо) – 17970,00 грн.;

- хостинг та доменне ім’я – 1026,00 грн.;

- виготовлення інформаційних стендів – 1120,00 грн.

- матеріали для ремонту покрівлі – 1193,94 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 1 січня 2019 року – 94660,32 грн.

                

 Голова фонду     Ярка К. З.