БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Поліграфічній промисловості сього­дні, як ніколи, потрібні кваліфіковані кадри, які зможуть забезпечити інтеграцію галузі у ринкові економічні відносини. Успіх цієї справи в руках фахівців економічних спеціальностей.

Серед них професія бухгалтера – важлива та необхідна. Немає жодного підприємства, установи чи організації, де не було б працівників цього фаху.

Під час навчання за спеціальізацією «Бухгалтерський облік», студенти отримують знання з математики, економіки та організації поліграфічного виробництва, вивчають бухгалтерський облік, статистику, економічний аналіз та основи аудиту, основи менеджменту та бізнесу, фінанси, основи права та психології, етику ділових відносин, іноземну мову.

Важливе значення у фаховій підготовці має цикл практичного навчання. Студенти проходять навчальну практику в кабінеті бухгалтерського обліку, де вони під керівництвом викладачів розв’язують різноманітні практичні завдання: заповнюють форми первинного обліку, складають журнали-ордери, касову та головну книгу, освоюють комп’ютерні програми. Під час технологічної практики студенти працюють у бухгалтеріях поліграфічних підприємств, що дає їм можливість побачити значимість працівників даної професії на кожному підприємстві.

Після закінчення коледжу випуск­ники працюють бухгалтерами, бухгал­терами-ревізорами, касирами, а іноді й головними чи старшими бухгалтерами промислових підприємств, приватних фірм, установ, організацій та можуть продовжувати навчання на факультеті економіки і організації книжкової справи Української академії друкарства.