Циклова комісія спеціальності «Дизайн друкованої продукції»

ОТЧИЧ Галина Володимирівна – голова комісії, викладач вищої категорії, член спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Пластична анатомія», «Дизайн друкованої продукції».


 

ЖЕРЕБЕЦЬКА Олена Миколаївна – старший викладач кафедри книжкової графіки та дизайну Української академії друкарства, член спілки дизайнерів України. Викладає дисципліну «Живопис».


ОПАНАЩУК Тарас Миколайович –член спілки дизайнерів України. Викладач спецдисциплін: «Композиція», «Макетування», «Комп’юте-ризаціяхудожньо-видавничого процесу», «Мультмедійні технології».


КЕРТУЦЬКА Уляна Степанівна – викладач спецдисциплін: «Образно-графічна реклама», «Друкарські шрифти»,  «Спецграфіка», «Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованої продукції».