ДИЗАЙН ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Навчання за спеціалізацією «Дизайн друкованої продукції» базується на принципах розвитку концептуальних засад проектно-творчого мислення і мистецької майстерності майбутніх дизайнерів.

На першому курсі студенти вивчають основи композиції, елементи графічного стилю, кольору, форми. Навчальний процес спрямований на розвиток творчого мислення та загальної візуальної культури студента.

З другого курсу студенти починають вивчати комп’ютерні дисципліни. Адже фах дизайнера друкованої продукції поєднує у собі мистецтво створення гармонійно довершеної форми виробу з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій і подальшого збереження роботи для друку.

На третьому курсі студенти поглиблюють знання з професійно орієнтованих дисциплін, продовжують вивчати дисципліни поліграфічної компетентності, вивчають різноманітні графічні техніки. Професійно орієнтовані дисципліни – «Дизайн друкованої продукції», «Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованих видань» тощо - викладаються з урахуванням вимог до художньо-технічного оформлення друкованої продукції, тенденцій розвитку комп’ютерних, інформаційних, поліграфічних технологій у ХХІ сторіччі.

На четвертому курсі студенти виконують курсову роботу з дисципліни «Дизайн друкованої продукції» та завершують навчання захистом дипломної роботи.

Окрім теоретичного навчання студенти проходять навчальну, технологічну та переддипломну практики. Після другого курсу проводиться пленерна навчальна практика у комп’ютерних кабінетах з використанням графічних програм. Після третього курсу студенти проходять навчальну практику в коледжі, технологічну та переддипломну практики на підприємствах. Основним завданням практики  є формування у студентів творчого підходу до дизайну та проектування друкованої продукції.

Навчальнтй процес базується на цілеспрямованій підготовці фахівців у галузі дизайну друкованої продукції, які повинні досконало володіти сучасними комп’ютерними технологіями та знаннями в галузі образотворчого мистецтва.

 З студентами працює високопрофесійний педагогічний колектив, який складається з досвідчених дизайнерів та художників-поліграфістів, членів Спілки художників та дизайнерів України.

Студенти беруть активну участь у різних мистецьких заходах, експозиціях та міжнародних виставках, конференціях, творчих конкурсах, що дає можливість розвивати індивідуальні творчі навики та здібності.

Сформовані у процесі навчання проектно-творче мислення, технічна грамотність, мистецька майстерність дозволяють випускникам  спеціалізації "Дизайн друкованої продукції" працювати у рекламних агенціях, дизайн-студіях, видавництвах та редакціях.