КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Львів та Львівщина здавна славилися майстерністю друкарів та палітурників. Поєднуючи традиції давнини та технології сучасності, ми готуємо фахівців за спеціалізацією «Комп’ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва», які завжди затребувані на ринку праці.

Під час навчання студенти вивчають комп’ютеризацію та автоматизацію друкарських процесів, технологію друкарських та оздоблювальних процесів, спеціальне програмне забезпечення з керування операціями друкування, комп’ютерно-видавничі системи та мережі, комп’ютерну графіку, основи обробки текстової інформації; набувають практичних навичок роботи під час навчальної та виробничої практик; вчаться організовувати технологічний процес та виготовляти різноманітну друковану продукцію.

Навчальна практика проходить у навчально-виробничій лабораторії поліграфічних технологій УАД та  навчально-демонстраційному центрі фірми «Гейдельберг».

Технологічна та переддипломна практика проводиться на поліграфічних під-приємствах м. Львова та області, зокрема ТзОВ «ЕККО», ВД «Укрпол», ТзОВ «Прем’єр груп», ПРАТ «Видавничий дім «Високий замок», ПРАТ «Бібльос», друкарня видавництва НУ «Львівська політехніка»,ТзОВ «ПоліПак», ПП «Єврофлекс», ТзОВ «Компанія «Еней» тощо.

  

Випускники спеціальності працюють:

  • друкарями,
  • контролерами,
  • монтажистами,
  • операторами з виготовлення друкарських форм,
  • колористами,
  • майстрами та технологами  дільниць.