Історія

Друкарська справа у Галичині, зокрема у древньому місті Львові, має багату та цікаву історію. Одна з її сторінок пов'язана з відкриттям у Львові поліграфічного технікуму - єдиного в Україні навчального закладу, в якому готують молодших спеціалістів для поліграфічної галузі.

Історія технікуму розпочалася ще у серпні 1930 року, коли наказом Комісаріату освіти УРСР і Всеукраїнської Ради народного господарства УРСР поліграфічне відділення Харківського художньо-поліграфічного технікуму було передано Поліграфічному об'єднанню з метою організації поліграфічного технікуму у м. Харкові.

"За довоєнний період технікум під керівництвом К. О. Охапкіна підготував близько 500 спеціалістів: техніків-технологів складальних процесів, техніків-технологів високого і плоского друку, механіків з ремонту та експлуатації поліграфічного устаткування", - такі короткі відомості записані в історії технікуму, видрукуваній у 1967 році.

Під час Другої світової війни навчальний заклад тимчасово припинив свою діяльність і відновив її аж 20 січня 1945 року вже у Львові, де дістав назву Львівський поліграфічний технікум. Очолив його Ф. А. Горайко. Восени цього ж року на навчання було зараховано66 чоловік. Через чотири місяці набрано ще спецгрупу фотоцинкографів.

Протягом двох років технікум не мав власного приміщення, а тому розмістився разом з науково-дослідним інститутом поліграфії на вул. Підвальній, 17. У розпорядженні навчального закладу було лише 6 кімнат, з яких три використовувалися під гуртожиток, а інші служили як аудиторії. Згодом технікум розмістився в будівлі, зведеній Павлом Римлянином у 1607 році. На перший погляд ця одноапсидна сакральна споруда начебто непоказна, але своїм шпилем гостро входить у свідомість, ніби хоче донести до серця людини якусь важливу річ. І до сьогодні технікум знаходиться в цьому приміщенні, просяклому духом творення вічного - друкованого слова.

15 січня 1947 року, згідно з Положенням про середні учбові заклади СРСР, Міністерством вищої освіти СРСР був затверджений статут Львівського поліграфічного технікуму. З цього часу вся навчально-виховна та методична робота з підготовки спеціалістів проводилась у відповідності з цим документом.

У 1948 році Управлінням в справах поліграфії та видавництв при Раді Міністрів УРСР директором технікуму був призначений П. Н. Колобов.

У 1949 році знову відбулася зміна керівництва - посаду директора обійняв М. І. Носов. Незважаючи на всі труднощі, у цьому році відбувся перший післявоєнний повноцінний випуск 102-х спеціалістів, а у повоєнні 1945 - 1950 р.р. технікум готував фахівців за такими спеціальностями:

  • технік-технолог набірного виробництва;
  • технік-технолог друкарського виробництва;
  • технік-технолог палітурно-брошурувального виробництва;
  • технік-технолог фотомеханічного виробництва.
 
К. О. Охапкін, 
1930-1941 рр. 
 
Ф. А. Горайко, 
1945-1948 рр. 
 
П. Н. Колобов, 
1948-1949 рр. 
 
М. Г. Носов, 
1949-1953 рр. 
 
П. В. Земляний, 
1953-1958 рр. 
 
Ю. М. М'ясніков, 
1958-1969 рр. 
 
Г. Г. Козицький, 
1969-1997 рр. 
 
Б. В. Дурняк, 
1998-2003 рр. 
 
М. С. Антоник, 
2003-2016 рр.

На початку 50-х років пожвавішала діяльність технікуму. З метою забезпечення поліграфічних підприємств кваліфікованими кадрами у 1951 р. організовується навчання без відриву від виробництва. У цей час технікум вже має свою навчально-виробничу базу, де студенти проходять практичне навчання та набувають професійних навиків. З 1948 року в користування технікуму Укрполіграфвидав передав приміщення видавництва "Вільна Україна", що на вул. Радянській, 12 (сьогодні вул. Винниченка,12), де розмістились навчально-виробничі майстерні з набірною, друкарською, стереотипною, палітурною, фотомеханічною дільницями.

У різний час директорами технікуму працювали П. І. Земляний ( 1953-1958 р.р.), Ю. М. Мясніков (1958-1969 р.р.). Майже 28 років, з 1969 до 1997 року, технікум очолював Г. Г. Козицький - заслужений вчитель України, знаний педагог і вмілий організатор.

У цей період Львівський поліграфічний технікум проводить навчання на денній та заочній формі зі спеціальностей: "Поліграфічні машини та устаткування", "Технологія високого друку", "Технологія плоского друку", "Бухгалтерський облік", "Фототехніка", "Технологія брошурувально-палітурного виробництва".

Із серпня 1997 року наш технікум став структурним підрозділом Української академії друкарства, що дозволило забезпечити ступеневість навчання, а випускникам - продовжувати навчання і здобувати вищий рівень кваліфікації в академії відразу з ІІ або ІІІ курсу, куди вони зараховуються за результатами співбесіди.

У період з 1998 р. до 2003 р. Поліграфічний технікум УАД очолює Б. В. Дурняк, сьогоднішній ректор УАД. За цей час значно зріс рівень матеріально-технічного забезпечення: придбано та введено в дію сучасну комп'ютерну техніку, комп'ютерні лабораторії об'єднані в єдину мережу з виходом в Інтернет.

Із 2003 р. до 2016 р. коледж очолював М. С. Антоник – керівник нового типу, що умів цінувати надбання минулого і бачити перспективи розвитку, умів об’єднати колектив навколо спільної ідеї та визначити шляхи її реалізації, цінував кожного працівника і студента як особистість. Михайло Стефанович чітко визначав аспекти діяльності коледжу й ставив завдання задля реалізації глобальної мети – створення сучасного навчального поліграфічного закладу європейського рівня. За його керівництва у коледжі відбулися позитивні зміни, зокрема, ліцензовано нові спеціальності; налагоджено міжнародну співпрацю із поліграфічними навчальними закладами з Польщі, Білорусі, Казахстану, Латвії; внесено комплекс змін у навчально-виховний процес та осучаснено матеріально-технічну базу.