ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ПАКУВАННЯ

В Україні впродовж останніх років інтенсивно розвивається пакувальна індустрія, через що зростають потреби у кваліфікованих фахівцях, які знають концепцію розвитку сучасного пакувального обладнання, здатні його обслуговувати, налагоджувати та модернізувати.

Студенти, що здобувають освіту за спеціалізацією «Обслуговування машин і технологічних ліній пакування», засвоюють технологію і обладнання для виготовлення пакування, вивчають комп’ютерне конструювання упаковки, комп’ютеризацію та автоматизацію процесів пакування, пакувальні матеріали тощо. Важливу роль у підготовці кадрів відіграє практичне навчання, оскільки на ринку праці потрібні спеціалісти, які володіють навиками з експлуатації, проведення монтажу та ремонту пакувального обладнання.

Наш коледж єдиний в Україні, який готує молодших спеціалістів за цією спеціалізацією, тому випускники легко працевлаштовуються.

 

Завдяки отриманим теоритичним знанням і фаховій підготовці перед нашими випускниками завжди відчинені двері підприємств де виникає неохідність в пакуванні будь-якої продукції.

Після закінчення коледжу випускники можуть працювати на посадах механіка, майстра ремонтно-механічного цеху, бригадира ремонтної бригади та техніка-конструктора.