Спеціалізації

ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаючись за спеціалізацією «Товарознавство та комерційна діяльність» студенти оволодівають основами комерційної справи та зовнішньо-економічної діяльності, основами маркетингу і менеджменту, бухгалтерського обліку, теоретичними основами товарознавства, вивчають економіку та ціноутворення, сучасниі методи організації та технології торгівлі, реклами.

Читати далі...

ДИЗАЙН ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Навчання за спеціалізацією «Дизайн друкованої продукції» базується на принципах розвитку концептуальних засад проектно-творчого мислення і мистецької майстерності майбутніх дизайнерів.

На першому курсі студенти вивчають основи композиції, елементи графічного стилю, кольору, форми.

Читати далі...

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ


Спеціалізація «Видавнича справа та редагування» готує молодших спеціалістів – фахівців видавничо-поліграфічного виробництва.

ВИДАВНИЧА СПРАВА – це сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і

Читати далі...

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ПАКУВАННЯ

В Україні впродовж останніх років інтенсивно розвивається пакувальна індустрія, через що зростають потреби у кваліфікованих фахівцях, які знають концепцію розвитку сучасного пакувального обладнання, здатні його обслуговувати, налагоджувати та модернізувати.

Студенти, що здобувають освіту за спеціалізацією «Обслуговування машин і технологічних ліній пакування», засвоюють

Читати далі...

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Львів та Львівщина здавна славилися майстерністю друкарів та палітурників.

Читати далі...

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Поліграфічній промисловості сього­дні, як ніколи, потрібні кваліфіковані кадри, які зможуть забезпечити інтеграцію галузі у ринкові економічні відносини. Успіх цієї справи в руках фахівців економічних спеціальностей.

Серед них професія бухгалтера – важлива та необхідна.

Читати далі...