ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаючись за спеціалізацією «Товарознавство та комерційна діяльність» студенти оволодівають основами комерційної справи та зовнішньо-економічної діяльності, основами маркетингу і менеджменту, бухгалтерського обліку, теоретичними основами товарознавства, вивчають економіку та ціноутворення, сучасниі методи організації та технології торгівлі, реклами. Особлива увага приділяється товарознавству друкованої продукції, непродовольчих вітчизняних та зарубіжних товарів, продовольчих товарів. Здобуваючи знання, студенти набувають навиків культури спілкування, роботи з комп’ютерною технікою.

Невід’ємною частиною підготовки фахівців даної спеціалізації є практичне навчання. Під час проходження навчальної та переддипломної практик у кращих магазинах і комерційних фірмах Львова та інших міст України, студенти закріплюють теоретичні знання, а також набувають практичних навиків роботи в торгівлі, вчаться надавати рекламні, інформаційні послуги, працювати з різними групами товарів. готують фахівців для торговельної та комерційної справи: продавців-консультантів, товарознавців друкованої продукції, непродовольчих товарів, продовольчих товарів, інспекторів, комерсантів, працівників маркетингових служб та рекламних агенцій у сферах торгівлі і посередницьких послуг.

Випускники спеціалізації успішно працюють у сучасних торговельних та комерційних підприємствах різних областей України і зарекомендували себе як висококваліфіковані спеціалісти.