ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ


Спеціалізація «Видавнича справа та редагування» готує молодших спеціалістів – фахівців видавничо-поліграфічного виробництва.

ВИДАВНИЧА СПРАВА – це сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

РЕДАГУВАННЯ – це творчий процес опрацювання авторського тексту з метою його перевірки на відповідність логічним, мовним, психологічним та іншим нормам.

Редактор – це основний творчий працівник у видавничій структурі, який безпосередньо відповідає за редагований оригінал, його структурний, інформативний, науковий і мовностилістичний рівень.

«ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» – це класична журналістська спеціальність, яка перебуває на перетині мовознавчих, інформаційних, економічних наук та розвиває культурне й науково-технічне життя суспільства.

Cьогодні зміст завдань редактора розширився відповідно до потреб суспільства. Випускники спеціалізації «Видавнича справа та редагування» – це фахівці з організації видавничої справи та редагування усіх видів текстових, ілюстраційних, аудіо- та відеоповідомлень, паперових та електронних видань.

Випускники спеціалізації стають фахівцями видавничо-поліграфічного виробництва і можуть працювати редакторами, літературними редакторами, технічними редакторами, коректорами, референтами, прес-секретарями у:

  • державних і приватних видавництвах;
  • редакціях газет і журналів;
  • редакціях телебачення і радіомовлення;
  • рекламних агенціях та рекламних відділах підприємств;
  • державних органах  законодавчої та виконавчої влади;
  • маркетингових відділах;
  • органах масової та спеціальної комунікації.

Вступивши на спеціалізацію «Видавнича справа та редагування», ви зможете не лише виявити та сповна зреалізувати свої творчі обдарування, а й навчитись досконало володіти словом, а згодом – формувати мовленнєвий простір нашої держави.

Спеціалізація «Видавнича справа та редагування» є актуальною на сьогодні та перспективною на майбутнє, тут навчаються ті, кому не байдужа доля українського слова та української думки, хто вболіває за культуру промовленого та написаного, культуру суспільства загалом.

У нас функціонують редакція студентської газети «Галас» (з 2006 року) та літературна студія «Спалах» (з 2007 року), що об’єднують талановитих студентів усіх спеціалізацій та курсів, які хочуть і вміють виявляти своє бачення світу засобами творчого мислення і художнього слова. Вийшли друком близько двох десятків номерів газети і три випуски збірника поезії та прози студентів.

Студенти спеціалізації – неодноразові переможці та призери обласного і всеукраїнського етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика і Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка.