Інтелектуальна гра "Брейн-ринг"

Проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності людини, які пов’язані з погіршенням екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому в умовах науково-технічного прогресу, сьогодні стали пріоритетними для світової цивілізації.

Не менш важливими є завдання охорони життя та здоров’я громадян під час їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Проблема безпечної життєдіяльності людини не може бути якісно розв’язана тільки шляхом технологічних інновацій. Успішне вирішен­ня цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Як доповнення до лекційних, семінарських занять та практичних робіт з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» викладачі Бохонко М. І., Репета Б. М. та Ярка Н. В. провели серед студентів 35 групи спеціальності «Бухгалтерський облік»  інтелектуальну гру «Брейн-ринг», яка дала змогу студентам динамічно повторити вивчений матеріал, проявити інтелектуальні здібності та навчитись новому.