Наші здобутки у практичній підготовці

Теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа

 

Студенти 32-а групи спеціальності  «Друкарське виробництво» завершили проходження навчальної практики, метою якої є закріплення та поглиблення знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки, формування у студентів необхідних умінь і навичок роботи на друкарському обладнанні.

Для виявлення рівня практичної підготовки майстри виробничого навчання провели комплексне підсумкове практичне заняття, на якому було створено виробничу ситуацію, щоб студенти мали можливість творчо підходити до вирішення практичних завдань, самостійно знаходити оптимальні рішення для їх виконання.

Комплексна практична робота охоплювала весь технологічний процес підготовки та друкування продукції, зокрема:

-         виконання операцій з монтажу фотоформ та виготовлення друкарських форм,

-         встановлення та приладка друкарських форм,

-         підготовка вузлів друкарської машини до роботи,

-         друкування продукції та контроль її якості,

-         розрізування та фальцювання.

З поставленим завданням студенти справились — віддрукували рекламний буклет про спеціалізацію «Комп’ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва».