Захист дипломних робіт студентів спеціальності «Друкарське виробництво»

25-28 січня 2016 року відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальності «Друкарське виробництво».

Різноманітна тематика, що була запропонована цикловою комісією спеціальності «Друкарське виробництво», дала змогу студентам реалізувати на практиці отримані знання, що включають: досконале знання техніки та технології різних способів друку, аналіз можливостей друкарського обладнання, обґрунтування застосування сучасних матеріалів для друку, розробку заходів щодо підвищення якості друкованої продукції. Під час захисту робіт студенти продемонстрували достатній рівень підготовки та володіння матеріалом з обраної тематики.

Державна екзаменаційна комісія відмітила високий фаховий рівень дипломних робіт, обізнаність студентів у сучасних друкарських технологіях.